ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
== การทำงาน ==
หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู รับราชการในตำแหน่งนายช่างชลประทาน สังกัดกรมชลประทาน ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมชลประทาน [[กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ]] ในปี พ.ศ. 2510<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2510/D/025/904.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู)]</ref> เป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2512<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/A/097/4.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (แต่งตั้ง พลตรี จำลอง สิงหะ และหม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู แทนตำแหน่งที่ว่าง)]</ref> และเป็นรองปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2514<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/D/112/1X.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (... หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู ...)]</ref> ต่อมาเขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน (ครม.47, 49)<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/045/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๔ ราย)]เล่ม 108 ตอนที่ 45 วันที่ 6 มีนาคม 2534</ref><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/069/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)]เล่ม 109 ตอนที่ 69 วันที่ 14 มิถุนายน 2535</ref>
===ครอบครัว===
สมรสกับคุณหญิงเจตต์นงลักษณ์ กำภู (สกุลเดิม:เจริญรัชต์ภาคย์) ธิดาของพระยาเจริญรัชต์ภาคย์ (ช่วง เจริญรัชต์ภาคย์ และท่านผู้หญิงเจริญรัชต์ภาคย์ (ผะอบ เจริญรัชต์ภาคย์) มีธิดา 5 คน
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม