ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์''' เป็น[[วิทยาเขต]]ในสังกัด[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน]] เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อปี [[พ.ศ. 2482]] ตั้งอยู่ที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ [[อำเภอเมืองกาฬสินธุ์]] [[จังหวัดกาฬสินธุ์]]
 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558 [[ราชกิจจานุเบกษา]]ได้ลงประกาศ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558" ซึ่งมีผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ สิ้นสุดความเป็นสถาบันอุดมศึกษาในวันถัดจากวันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา และเป็นการควบรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นเป็น[[มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์]]
 
== ประวัติ ==
45

การแก้ไข