ผลต่างระหว่างรุ่นของ "5535 อันเนอฟรังค์"

บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น 5535 แอนน์แฟรงก์
(5535 อันเนอฟรังค์ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น 5535 แอนน์แฟรงค์: ชื่อสากลทางดาราศาสตร์)
 
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น 5535 แอนน์แฟรงก์)
 
#REDIRECTเปลี่ยนทาง [[5535 แอนน์แฟรงค์แฟรงก์]]
2,984

การแก้ไข