ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายนามประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน"

| align = "center" rowspan="2"|[[เจียง เจ๋อหมิง]]
| align = "center" rowspan="2"|江澤民 / <br>江泽民
| align = "center" rowspan="2"|[[ไฟล์File:เจียง_เจ๋อหมินJiang_Zemin_St._Petersburg2002.jpg|100px100px]]
| align = "center" |[[27 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2536]] (ค.ศ. 1993)
| align = "center" |มีนาคม พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)
ผู้ใช้นิรนาม