ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| head = [[มีชัย ฤชุพันธุ์]]
| type_headman = อธิการบดี
| อธิการบดี = [[พงศ์ หรดาล|รศรองศาสตราจารย์.ดร.พงศ์ หรดาล]]
| motto = สร้างคนดี มีปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
| song = สถาบันราชภัฏพระนคร
1,219

การแก้ไข