ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ"

/* คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๗ (ไม่เป็นกฎห...
(/* คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๗ (ไม่เป็นกฎห...)
# พลตำรวจเอก [[สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์]]
# [[เจริญจิตต์ ณ สงขลา]]
# พลอากาศเอก [[พิศิษฐ์ ศาลิคุปตศาลิคุปต์]]
 
== คณะกรรมการที่ปรึกษา ==
55,957

การแก้ไข