ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093"

== เขตการควบคุม ==
 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093 เป็นทางหลวงที่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของหมวดการทางทางหลวงเชียงคำ<ref>'''หมวดการทางเชียงคำ''', http://phayao-hiway.go.th/Ch012.html</ref> แขวงการทางทางหลวงพะเยา และ หมวดการทางเวียงแก่น <ref>'''หมวดการทางทางหลวงเวียงแก่น''', http://www.doh.go.th/WEB/hwyorg53700/dw/depot/wiangkhan/wiangkhan.htm</ref> แขวงการทางทางหลวงเชียงรายที่ 2 (เชียงคำ)
 
{{BS-map
2,244

การแก้ไข