ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิบูลย์ สงวนพงศ์"

พ.ศ. 2533 จ่า[[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]]
 
พ.ศ. 2534 ประจำป้องกัน[[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]]
 
พ.ศ. 2535 นาย[[อำเภอหนองขาหย่าง]] [[จังหวัดอุทัยธานี]]
ผู้ใช้นิรนาม