ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย"

แทนที่ ‘รัฐมนตี’ ด้วย ‘รัฐมนตรี’
(แทนที่ ‘รัฐมนตี’ ด้วย ‘รัฐมนตรี’)
* นาย[[พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ]] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 สิงหาคม 2554 - 18 มกราคม 2555
* นาย[[ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ]] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 มกราคม 2555 - 27 ตุลาคม 2555
* นาย[[ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์]] รัฐมนตีรัฐมนตรีรช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 ตุลาคม 2555 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
* นาย[[ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร]] รัฐมนตีรัฐมนตรีรช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 ตุลาคม 2555 -[[30 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2556]]
* นาย[[วราเทพ รัตนากร]] รัฐมนตีรัฐมนตรีรช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [[30 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2556]]- 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
* นาย[[อำนวย ปะติเส]] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
123,859

การแก้ไข