ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดนรนาถสุนทริการาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''วัดนรนาถสุนทริการาม''' ตั้งอยู่เชิงสะพานเทเวศร์นฤมิตร ตรงมุม[[คลองผดุงกรุงเกษม]] ตัดกับ[[ถนนสามเสน]] [[กรุงเทพมหานคร]] มีฐานะเป็น[[พระอารามหลวง]]ชั้นตรี สามัญ
 
[[ไฟล์:Photo|thumbnail]]
[[ไฟล์:วัดนรนาถสุนทริการาม.JPG|thumb|รูปพระอุโบสถ วัดนรนาถสุนทริการาม]]
== ประวัติ ==
วัดนรนาถสุนทริการาม เดิมชื่อว่า “วัดเทพยพลี” บางคนเรียกเพื้ยนไปเป็น วัดฉิมพลี สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้น ระหว่างปลาย[[รัชกาลที่ 2]] ถึงก่อน [[พ.ศ. 2394]] ซึ่งเป็นปีที่รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯให้ขุดคลองผดุงกรุงเกษม และคลองนี้ได้ตัดผ่าน พื้นที่ของวัดเทพยพลีด้วย ต่อมาสมัยต้นรัชกาลที่ 5 [[พระยาโชฎีกราชเศรษฐี]] ([[เถียน โชติกเสถียร]]) ครั้งยังเป็นพระยานรนาถภักดี กับคุณหญิงสุ่น (ภรรยา) ได้มีจิตศรัทธาสละทรัพย์ทำการปฏิสังขรณ์วัด แทบจะกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างวัดขึ้นใหม่เพราะ ได้สร้างพระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ พระเจดีย์ และกุฏิสงฆ์ใหม่หมด แม้แผ่นศิลาสี่เหลี่ยมจำนวนมากที่ปูภายใน บริเวณวัดก็สั่งมาจากเมืองจีน ครั้นปฏิสังขรณ์เสร็จเรียบร้อย ก็ได้น้อมเกล้าฯ ถวายแด่รัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์ท่านก็ทรงรับไว้ เป็นพระอารามหลวงและได้ทรงแปลงให้เป็นวัดฝ่ายธรรมยุตินิกาย พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดนรนาถสุนทริการาม” ตั้งแต่ [[พ.ศ. 2418]] เป็นต้นมา
175

การแก้ไข