ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การฟื้นฟูเมจิ"

แทนที่ "เกียวโต" → "เคียวโตะ" ด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แทนที่ "เกียวโต" → "เคียวโตะ" ด้วยสจห.)
{{ประวัติศาสตร์จักรวรรดิญี่ปุ่น|MeijiJoukyou.jpg|200px|[[จักรพรรดิเมจิ]] ทรงย้ายที่ประทับจาก [[เกียวโต]] มายัง [[โตเกียว]] ในปี ค.ศ. 1868}}
 
'''การฟื้นฟูพระราชอำนาจสมัยเมจิ'''<ref>{{อ้างหนังสือ|ผู้แต่ง = ราชบัณฑิตยสถาน|ชื่อหนังสือ = สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : เอเชีย เล่ม ๒ อักษร C-D|URL = |จังหวัด = กรุงเทพฯ|พิมพ์ที่ = ราชบัณฑิตยสถาน|ปี = 2557|ISBN = 974-9588-21-5|จำนวนหน้า = 700}}, หน้า 421</ref> ({{ญี่ปุ่น|明治維新|Meiji Ishin}}; {{lang-en|Meiji Restoration}}) หรือ '''การปฏิวัติเมจิ''' (Meiji Revolution) '''การปฏิรูปเมจิ''' (Meiji Reform) หรือ '''การปรับปรุงเมจิ''' (Meiji Renewal) เป็นเหตุการณ์การปฏิรูป[[ประเทศญี่ปุ่น]]ในปี ค.ศ. 1868 เพื่อรวบอำนาจจาก[[รัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะ]] (徳川幕府 ''Tokugawa bakufu'') กลับคืนสู่[[จักรพรรดิญี่ปุ่น]]อีกครั้งหนึ่ง การปฏิรูปครั้งนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบการปกครองและโครงสร้างทางสังคมของญี่ปุ่นอย่างมหาศาล
 
== สิ้นสุดระบอบโชกุน ==
[[ภาพ:MeijiJoukyou.jpg|280px|thumb|[[จักรพรรดิเมจิ]] ทรงย้ายที่ประทับจาก [[เคียวโตะ]] มายัง [[โตเกียว]] ในปี ค.ศ. 1868]]
วันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1867 [[โทะกุงะวะ โยะชิโนะบุ]] (徳川 慶喜 ''Tokugawa Yoshinobu'') [[โชกุน]]คนที่ 15 ของ[[ตระกูลโทะกุงะวะ]] ยอมสวามิภักดิ์ต่อจักรพรรดิเมจิ และลงจากตำแหน่งในอีก 10 วันต่อมา ถือเป็นวันที่สิ้นสุดการปกครองระบอบโชกุนอย่างเป็นทางการ และเป็นการฟื้นฟูอำนาจของสถาบันกษัตริย์ (''Taisei Hōkan'') อย่างไรก็ตาม โทะกุงะวะ โยะชิโนะบุ ซึ่งถือเป็นโชกุนคนสุดท้ายของญี่ปุ่นยังคงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญอยู่<ref>''One can date the "restoration" of imperial rule from the edict of 3 January 1868.'' Jansen (2000), p.334.</ref>
 
32,192

การแก้ไข