ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(555+)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| วันสิ้นพระชนม์ = 28 ตุลาคม พ.ศ. 2436
| พระอิสริยยศ = พระสัมพันธวงศ์เธอ
| ฐานันดรศักดิ์ = พระองค์เจ้าชั้นตรี
| พระบิดา = [[สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์]]
| พระมารดา = หม่อมงิ้ว ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
175

การแก้ไข