ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประยูร ภมรมนตรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[บันทึกการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475]]
* [[ชีวิต 5 แผ่นดินของข้าพเจ้า]]
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ท.จ.ว.|2498}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/036/1119.PDF ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] เล่ม 72 ตอนที่ 36 วันที่ 17 พฤษภาคม 2498</ref>
 
== อ้างอิง ==
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเหรียญรัตนาภรณ์ อ.ป.ร.2]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.จ.ว. (ฝ่ายหน้า)]]
[[หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายเยอรมัน]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
54,124

การแก้ไข