ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== การทำงาน ==
ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เริ่มรับราชการในปี พ.ศ. 2487 เป็นครูสังกัดกรมสามัญศึกษา และได้เลื่อนตำแหน่งเรื่อยมาจนได้รับตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา ในปี พ.ศ. 2515 เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2516/A/171/1.PDF พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]</ref> และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2517 ในรัฐบาลของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ และยังได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีก 4 คณะรัฐมนตรี ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/A/112/3.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)]</ref> และรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน ในปี พ.ศ. 2534<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/045/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๔ ราย)]เล่ม 108 ตอนที่ 45 วันที่ 6 มีนาคม 2534</ref> และ พ.ศ. 2535<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/069/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)]เล่ม 109 ตอนที่ 69 วันที่ 14 มิถุนายน 2535</ref> ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
นอกจากงานด้านการศึกษาของไทยแล้ว เขายังเคยเป็นกรรมการบริหารยูเนสโก ในปี พ.ศ. 2525-2529
58,003

การแก้ไข