ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกรียง กีรติกร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ในปี พ.ศ. 2473 ได้เข้าศึกษาต่อที่[[คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] และเข้ารับราชการครูที่[[มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา|โรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านสมเด็จเจ้าพระยา]] พร้อมกับเริ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง กระทั่งในปี พ.ศ. 2477 จึงย้ายมารับราชการที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จากนั้นในปี พ.ศ. 2480 ได้รับตำแหน่งเป็นธรรมการจังหวัดระยอง และในปี พ.ศ. 2483 ได้ย้ายเข้ามาเป็นหัวหน้าแผนก ในสังกัดกองการศึกษาผู้ใหญ่ จนได้รับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2502 และเป็นอธิบดีกรมสามัญศึกษา ในปี พ.ศ. 2505
 
นายเกรียง กีรติกร สมรสกับนางคุณพวงเพ็ชร ตันติเจริญ มีบุตร 2 คนคือ นางกิ่งเพ็ชร วรพิพัฒน์ และนาย[[กฤษณพงศ์ กีรติกร]] ในปี พ.ศ. 2501 นางคุณพวงเพ็ชร ถึงแก่กรรม นายเกรียงจึงได้สมรสใหม่กับนางท่านผู้หญิงวัชรี พงษ์ธรานนท์ ในปี พ.ศ. 2503 มีบุตร 2 คน คือ กรวินท์ กีรติกร และ กัญญวิมว์ กีรติกร
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม