เกรียง กีรติกร

เกรียง กีรติกร (สกุลเดิม เอี่ยมสกุล)[1] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2517 ถึงปี พ.ศ. 2518 เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกรมวิชาการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ การประกาศแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2494 ซึ่งเป็นการขยายให้การศึกษาภาคบังคับไปสู่ภูมิภาค และเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาการศึกษาในหลายด้าน[2] จนได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น "เสาเอกแห่งการประถมศึกษาไทย"[3] และเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภา[4]

เกรียง กีรติกร
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
30 พฤษภาคม 2517 – 14 กุมภาพันธ์ 2518
นายกรัฐมนตรี สัญญา ธรรมศักดิ์
ก่อนหน้า อภัย จันทวิมล
ถัดไป ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2455
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศสยาม
เสียชีวิต 17 สิงหาคม พ.ศ. 2533 (78 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
คู่สมรส 2 คน
บุตร 4 คน
อาชีพ ช้าราชการ

ประวัติแก้ไข

นายเกรียง กีรติกร เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2455 เริ่มเข้าเรียนที่วัดเชิงหวาย และวัดพญาปันแดน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2461 ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนประจำอำเภอพิชัย จากนั้นได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนประจำมณฑลพิษณุโลก และโรงเรียนฝึกหัดครูวัดบวรนิเวศ จนจบชั้น ม.8

ในปี พ.ศ. 2473 ได้เข้าศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเข้ารับราชการครูที่โรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมกับเริ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง กระทั่งในปี พ.ศ. 2477 จึงย้ายมารับราชการที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จากนั้นในปี พ.ศ. 2480 ได้รับตำแหน่งเป็นธรรมการจังหวัดระยอง และในปี พ.ศ. 2483 ได้ย้ายเข้ามาเป็นหัวหน้าแผนก ในสังกัดกองการศึกษาผู้ใหญ่ จนได้รับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2502 และเป็นอธิบดีกรมสามัญศึกษา ในปี พ.ศ. 2505

นายเกรียง มีส่วนสนับสนุนในการจัดตั้งสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย[5]

นายเกรียง กีรติกร สมรสกับนางพวงเพ็ชร ตันติเจริญ มีบุตร 2 คนคือ นางกิ่งเพ็ชร วรพิพัฒน์ และนายกฤษณพงศ์ กีรติกร ในปี พ.ศ. 2501 นางพวงเพ็ชร ถึงแก่กรรม นายเกรียงจึงได้สมรสใหม่กับนางวัชรี พงษ์ธรานนท์ ในปี พ.ศ. 2503 มีบุตร 2 คน คือ กรวินท์ กีรติกร และ กัญญวิมว์ กีรติกร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ศาสตราจารย์ชิน อยู่ดีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย
  2. หอประวัติ มจพ.[ลิงก์เสีย]อ้างอิงจาก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2502-2535 :กรุงเทพฯ :วิสิทธิ์ พัฒนา,2537.
  3. บุคคลสำคัญจากจังหวัดอุตรดิตถ์จากเว็บไซต์ อบจ.อุตรดิตถ์
  4. "วุฒิสภาชุดที่ ๔ (สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๑๘)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2015-09-09.
  5. ประวัติความเป็นมาของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๒๒๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๘, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๗, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๓
  8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๓ ตอนที่ ๘๐ ง หน้า ๑๓๕๑, ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙
  9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๙๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๑
  10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๕ ตอนที่ ๑๐๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๓๓๗, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๐๑
ก่อนหน้า เกรียง กีรติกร ถัดไป
อภัย จันทวิมล    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518)
  ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์