ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สวัสดิ์ คำประกอบ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== งานการเมือง ==
อดีตเคยเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครสวรรค์ ก่อนที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ และได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ใน [[พ.ศ. 2489]] และได้รับเลือกเรื่อยมา จนถึง [[พ.ศ. 2535]] ก่อนที่จะวางมือทางการเมืองและถึงแก่กรรมอสัญกรรมในเวลาต่อมา <ref>[http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1335513858&grpid=01&catid=01 คำบอกเล่าจากปาก สวัสดิ์ คำประกอบ บุรุษ 4 แผ่นดิน เล่าเรื่องปฏิวัติ 2475 เห็นกับตาได้ยินกับหู...]</ref>
 
สวัสดิ์ คำประกอบ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีใน 8 คณะรัฐมนตรี ครั้งแรกในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงคราม (ครม.26) พ.ศ. 2500
ผู้ใช้นิรนาม