ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศเยอรมนี"

(Added links)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [http://www.mfa.go.th/web/848.php?id=60 ประเทศเยอรมนี] จากเว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศ
* [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html ประเทศเยอรมนี จากเว็บซีไอเอ] {{en icon}}
* [http://www.bangkokshafou.diplo.de/th/Startseite.htmlcom สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย]
{{จบอ้างอิง}}
 
10

การแก้ไข