ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อนครที่ใหญ่ที่สุดในโลก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ปรับภาษา}}
รายชื่อของนครเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรียงตามประชากร ความหนาแน่น การจำกัดความของคำว่า"เมือง"
 
== วิธีการทั่วไปสำหรับนิยามเขตนครเมือง ==
; พื้นที่เขตเมือง
: "เมือง" ที่กำหนดให้ตามบ้านเรือนของประชากรหรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้กัน จนกลายเป็นเขตชุมชนหรือเมืองโดยไม่ได้กำหนดอาณาเขตหรือเขตแดน
277

การแก้ไข