ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:คริสต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ทับศัพท์ตามพจนานุกรมราชบัณฑิต)
|-
| colspan="2" style="font-size: 95%;"|'''[[พระคริสต์|พระเยซูคริสต์]] :'''<br />[[การประสูติของพระเยซู|การประสูติ]] • [[พระเยซูทรงรับบัพติศมา|การรับบัพติศมา]] • [[การทดลองพระเยซู|การถูกทดลอง]] • [[อาหารค่ำมื้อสุดท้าย]] • [[การตรึงพระเยซูที่กางเขน|การตรึงที่กางเขน]] • [[การคืนพระชนม์ของพระเยซู|การคืนพระชนม์]] • [[พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์|การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์]] • [[การมาครั้งที่สอง]] • [[การพิพากษาครั้งสุดท้าย]]<br />
[[เทววิทยาศาสนาคริสต์|เทววิทยา]] • [[การตกในบาป]] • [[ความรอด]] • [[หลักข้อเชื่อของอัครทูต]] • [[บัญญัติ 10 ประการ|พระบัญญัติสิบประการ]] • [[บัญญัติของพระเยซูคริสต์]]
|-
| colspan="2" style="font-size: 110%; color:#ffffff; background-color:#0066FF;"|'''คัมภีร์'''
594

การแก้ไข