ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก"

| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 3|ชุดที่ 3]] ||[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2481|พ.ศ. 2481]]|| [[ขุนคุปตพงษ์ประพันธ์]]
|-
| rowspan=2| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4|ชุดที่ 4]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มกราคม พ.ศ. 2489|มกราคม พ.ศ. 2489]]|| [[พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทรพิพิธ)]]
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป สิงหาคม พ.ศ. 2489|สิงหาคม พ.ศ. 2489]]|| นาย[[ดุม อินทุวงศ์]] (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
13,695

การแก้ไข