ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณคดีสโมสร"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  6 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* ประเภทฉันท์ ได้แก่ [[สมุทรโฆษคำฉันท์]]
* ประเภทกาพย์ ได้แก่ [[มหาชาติกลอนเทศน์]]
* ประเภทความเรียงเรื่องนิทาน ได้แก่ [[สามก๊ก]] ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง ([หน)]
* ประเภทกลอนสุภาพ ได้แก่ เสภาเรื่อง [[ขุนช้างขุนแผน]]
* ประเภทบทละครรำ ได้แก่ [[อิเหนา]]
ผู้ใช้นิรนาม