ผลต่างระหว่างรุ่นของ "V6"

เพิ่มขึ้น 998 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
 
[[eo:V kun nombro]]
 
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
float Radius,diameter,girth,area,volus,sorfaecarea;
printf("\nEnter Radius Radius=> ");
scanf("%f",&Radius);
diameter= (2*Radius);
girth = (2*22/7*Radius);
area = (Radius*Radius*22/7);
volus = (Radius*Radius*Radius*(22/7)*(4/3));
sorfaecarea = (Radius*Radius*22/7*4);
printf("\n**********************************************************************\n");
printf("\nRadius\t\t=(Radiuss)\t\t\t\t\t= %.2f\n",Radius);
printf("\ndiameter\t=(2*Radiuss)\t\t\t\t\t= %.2f\n",diameter);
printf("\ngirth\t\t=(2*(22/7)*Radius)\t\t\t\t= %.2f\n",girth);
printf("\narea\t\t=(Radius*Radius*22/7)\t\t\t\t= %.2f\n",area);
printf("\nvolus\t\t=(Radius*Radius*Radius*(22/7)*(4/3))\t\t= %.2f\n",volus);
printf("\nsorfaecarea\t=(Radius*Radius*22/7*4)\t\t\t\t= %.2f\n",sorfaecarea);
printf("\n**********************************************************************\n");
getch();
}
ผู้ใช้นิรนาม