ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทรงหลายหน้า"

* 1 มิติ: '''ขอบ''' (edge) ที่เชื่อมระหว่างจุดยอดหนึ่งกับจุดยอดอื่น และมักจะเป็นเส้นตรง เมื่อหลายๆ ขอบรวมกันทำให้เกิดโครงสร้าง (skeleton) ของทรงหลายหน้า
* 0 มิติ: '''จุดยอด''' (vertex, พหูพจน์: vertices) คือจุดปลายของทรงหลายหน้า
* -1 มิติ: '''ความว่างเปล่า''' (nullity) องค์ประกอบชนิดหนึ่งซึ่งที่ใช้อธิบายทฤษฎีเชิงนามธรรม
ทรงหลายหน้าเป็นตัวอย่างที่เป็นสามมิติของ[[โพลีโทป]] (polytope) ที่มีจำนวนมิติใดๆ
 
131,129

การแก้ไข