ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทรงหลายหน้า"

* ขอบหนึ่งขอบเป็นตัวเชื่อมระหว่างหน้าสองหน้าเท่านั้น
 
=== ลักษณะเฉพาะยูเลอร์ ===
[[ลักษณะเฉพาะยูเลอร์]] (Euler characteristic) แทนด้วย[[อักษรกรีก]] [[ไค]] [[อักษรตัวเล็ก|ตัวเล็ก]] (χ) ซึ่งสัมพันธ์กับจำนวนจุดยอด ''V'' ขอบ ''E'' และหน้า ''F'' ของทรงหลายหน้า
::<math>\chi = V - E + F</math>
131,111

การแก้ไข