ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทรงหลายหน้า"

== ลักษณะเฉพาะ ==
=== การตั้งชื่อทรงหลายหน้า ===
ทรงหลายหน้ามักจะถูกตั้งชื่อตามจำนวนหน้า โดยใช้ระบบเลขในภาษากรีกเป็นพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น [[ทรงสี่หน้า]] (tetrahedron), [[ทรงห้าหน้า]] (pentahedron), [[ทรงหกหน้า]] (hexahedron), [[ทรงเจ็ดหน้า]] (heptahedron), [[ทรงสามสิบหน้า]] (triacontahedron) เป็นต้น และมักจะมีการอธิบายชนิดของหน้าบนทรงหลายหน้านั้น เช่น [[ทรงสิบสองหน้าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน]] (rhombic dodecahedron) กับ [[ทรงสิบสองหน้าห้าเหลี่ยม]] (pentagonal dodecahedron) เป็นต้น แต่ก็มีทรงหลายหน้าพิเศษบางชนิดซึ่งมีชื่อเรียกมานานแล้ว เช่น สัตว์ประหลาดของมิลเลอร์ (Miller's monster) หรือ [[ทรงหลายหน้าซิลาสซี]] (Szilassi polyhedron) เป็นต้น
 
แต่ก็มีทรงหลายหน้าพิเศษบางชนิดซึ่งมีชื่อเรียกมานานแล้ว เช่น [[สัตว์ประหลาดของมิลเลอร์]] (Miller's monster) หรือ [[ทรงหลายหน้าซิลาสซี]] (Szilassi polyhedron) เป็นต้น
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
131,341

การแก้ไข