ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิษณุ แช่มบาง"

(แทนที่ ‘นาฎศิลป์’ ด้วย ‘นาฏศิลป์’)
 
== การศึกษา ==
ครูพิษณุ เริ่มการศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนวัดอมรินทราราม จนจบชั้นมัธยม ๔ เมื่ออายุได้ ๑๒ ปี บิดาเห็นว่ามีใจรักทางด้านดนตรี จึงพาไปฝากให้เป็นศิษย์ของครูชื่น วัชชวิพุฒ ต่อมาได้มีโอกาสเป็นศิษย์ระนาดทุ้มของครูพุ่ม บาปุยะวาส ต่อกลองแขกจากครู หลวงสิทธิวาทิน (สาย สิทธิวาทิน) และต่อกลองแขกกับกลองมะลายู กับครูเหมือน ดุรยประกิจ ริยประกิจ
 
== ประวัติการรับราชการ==
ผู้ใช้นิรนาม