ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุขุมพงศ์ โง่นคำ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ เกิดเมื่อวันที่ [[30 มกราคม]] [[พ.ศ. 2496]] ที่[[จังหวัดกาฬสินธุ์]] เป็นบุตรชายของ นาย[[ประยูร โง่นคำ]] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์<ref>[http://www.khonthai.com/Election/Result/SS/4601100030007.html ประวัติผู้สมัคร ส.ส.]</ref>กับ ท่านผู้หญิงเกสร โง่นคำนคำ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และระดับ[[ปริญญาตรี]] [[คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะนิติศาสตร์]] [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] รุ่นเดียวกันกับนาย[[อดิศร เพียงเกษ]] และนาย[[โภคิน พลกุล]]<ref>[http://www.consumerthai.org/old/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=963&Itemid=87 "สังคม"แบ่งข้าง "รธน."แบ่งขั้ว ]</ref> สุขุมพงศ์ โง่นคำ เข้าร่วมชุมนุมกับ[[แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ]]ที่เวทีสะพานผ่านฟ้า เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553 <ref>[http://www.komchadluek.net/detail/20100327/53771/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2.html อากาศเป็นใจม็อบแดงแน่นผ่านฟ้า]</ref>
 
== การทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม