ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาหารขยะ"

เพิ่มขึ้น 1,053 ไบต์ ,  7 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เนื้อหาซ้ำซ้อน (คำนิยาม+สภาพ))
ไม่มีความย่อการแก้ไข
*งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
จะเห็นได้ว่า อาหารที่ดีสำหรับสุขภาพคนเรานั้นก็คือ อาหารไทย และอาหารของชาวเอเซียที่มีข้าวหรือแป้งเป็นอาหารหลัก และรับประทานพืชผักผลไม้สดกันเป็นประจำ ไม่เหมือนกับอาหารของฝรั่งหรือชาวตะวันตก ที่มีไขมัน และโปรตีนมากเกินไปจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเราควรจะเลือกกินเฉพาะ เวลาที่จำเป็นจริงๆเท่านั้น เพื่อประโยชน์และสุขภาพของร่ายกายของเราเอง โดยเฉพาะในระยะยาว
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
*วินัย ดะห์ลัน. ( 2542). โภชนาการเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ฉบับผู้บริโภค. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี จำกัด.
*อบเชย วงศ์ทอง. ( 2546). โภชนศาสตร์ครอบครัว. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
*นิติธร ปิลวาสน์. (2555).สอนลูกเรื่องอาหารขยะ. วันที่ค้นข้อมูล 27 เมษายน 2558, เวปไซด์: http://taamkru.com/th/สอนลูกเรื่องอาหารขยะ
*mq sanook. (2556).อาหารขยะ..ราคาแพง และมีภัย.วันที่ค้นข้อมูล 27 เมษายน 2558, เวปไซด์: http://guru.sanook.com/8392
131,133

การแก้ไข