ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไขควง"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
1. ไขควงปากแบนหรือไขควงธรรมดา (Common Screwdriver)
ปากไขควงจะมีลักษณะแบนลาดเอียงไปยังปลายสุดของไขควงทุกแบบสําหรับสำหรับขันหรือคายสกรูหรือตะปูควงชนิดต่าง ๆ
2.ไขควงปากแฉก (Cross - Reset Head Screwdriver)
ไขควงชนิดนี้ส่วนที่ปลายของไขควงปากแฉกหรือลักษณะปากจีบจะผ่าหัวเป็นสี่แฉกเวลาบิดจะต้องใช้แรงกดที่ด้ามมากกว่าไขควงธรรมดาเพื่อไม่ให้เหลี่ยมของไขควงหลุดจากร่อง
3. ไขควงหัวคลัตช์ (Clutch - Head Screwdriver)
เป็นไขควงที่มีใช้เฉพาะกับตะปูควงหรือสกรูสําหรับสำหรับงานโลหะแผ่น และงานการตกแต่งที่ต้องการความประณีตสวยงาม ปลายของไขควงจะสวมพอ
ดีกับหัวสกรู
4.ไขควงออฟเสท (Offset Screwdriver)
ไขควงออฟเสทใช้งานที่อยู่ในที่แคบ ๆ ยากที่จะใช้ไขควงธรรมดาเข้าไปขันได้สามารถขันสกรูได้อย่างรวดเร็ว แต่ต้องระวังเพราะไขควงหลุดจาก
ร่องสกรูได้ง่ายทําให้ทำให้หัวสกรูเสีย
 
ข้อควรระวังในการใช้ไขควง
4. เมื่อชำรุดรีบซ่อมทันที
 
{{โครงเทคโนโลยี}}
[[หมวดหมู่:เครื่องมือ]]
{{โครงเทคโนโลยี}}
432,704

การแก้ไข