ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
วัตถุต่าง ๆ ที่มีรูปร่างเหมือนกัน เราจะกล่าวว่าวัตถุเหล่านั้น[[ความคล้าย|คล้ายกัน]] (similar) และถ้าวัตถุเหล่านั้นมีขนาดเดียวกันด้วย เราจะกล่าวว่าวัตถุเหล่านั้น[[สมภาค|เท่ากันทุกประการ]] (congruent)
 
รูปร่างเรขาคณิตสองมิติหลายรูป สามารถนิยามขึ้นได้จากเซตของ[[จุด (เรขาคณิต)|จุด]] (point) หรือ[[จุดยอด]] (vertex) กับ[[เส้นตรง]] (line) ที่เชื่อมโยงจุดเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ปิด ตลอดจนจุดที่อยู่ภายในรูปร่างที่เป็นผลลัพธ์ รูปร่างเช่นนั้นเรียกว่า[[รูปหลายเหลี่ยม]] (polygon) เช่น [[รูปสามเหลี่ยม]] [[รูปสี่เหลี่ยม]] [[รูปห้าเหลี่ยม]] ฯลฯ รูปร่างนอกเหนือจากนี้อาจมีขอบเขตเป็น[[เส้นโค้ง]] เช่น [[รูปวงกลม]]หรือ[[รูปวงรี]] เป็นต้น
 
ในทางเดียวกัน รูปทรงเรขาคณิตสามมิติหลายรูป สามารถนิยามขึ้นได้จากเซตของจุดยอด เส้นตรงที่เชื่อมโยงจุดยอดเหล่านั้น และ[[หน้า (เรขาคณิต)|หน้า]] (face) ที่ปิดล้อมโดยเส้นตรงเหล่านั้น ตลอดจนจุดที่อยู่ภายในรูปทรงที่เป็นผลลัพธ์ รูปทรงเช่นนั้นเรียกว่า[[ทรงหลายหน้า]] (polyhedron) เช่น [[ทรงลูกบาศก์]] [[ทรงพีระมิด]] [[ทรงสี่หน้าปรกติ]] ฯลฯ รูปทรงนอกเหนือจากนี้อาจมีขอบเขตเป็นผิวโค้ง เช่น [[ทรงกลม]]หรือ[[ทรงรี]] เป็นต้น
 
==อ้างอิง==
130,832

การแก้ไข