ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093"

เก็บกวาด
(โรบอต: แทนที่คำ)
(เก็บกวาด)
[[ไฟล์:Thai Highway -1093.pngsvg|right|150px]]
'''ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093''' [แยก[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021]] (สบบง) - บ.ฮวก-บ.ผาตั้ง] '''สร้างขึ้นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1021 (บ้านสบบง) - บ้านม่วงชุม - บ้านฮวก พ.ศ. 2526 <ref>'''พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๒๑ (บ้านสบบง) - บ้านม่วงชุม - บ้านฮวก พ.ศ. ๒๕๒๖''', http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/A/037/7.PDF </ref> ในสมัยที่[[พลเอกเปรม ติณสูลานนท์]]เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นหนึ่งในถนนสายสำคัญในยุทธศาสตร์การปราบปรามคอมมิวนิสต์ในเขตดอยยาวและดอยผาตั้ง [[จังหวัดเชียงราย]] นอกจากนี้แล้ว ทางหลวงสายนี้ยังถูกประกาศให้เป็นทางหลวงที่จำเป็นต้องก่อสร้างโดยเร่งด่วน <ref>'''ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางหลวงจังหวัด สามแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๒๑- (บ้านสบบง) -บ้านม่วงชุม-บ้านฮวก เป็นทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วน''', http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/D/161/3748.PDF </ref> ในสมัยที่[[นายสมัคร สุนทรเวช]] เป็น[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม]] เดิมทางสายนี้ก่อสร้างถึง บ.ฮวก [[อำเภอภูซาง|อ.ภูซาง]] [[จ.พะเยา]] และเป็นทางลูกรังต่อไปจนถึง บ.ผาตั้ง [[อ.เวียงแก่น]] [[จ.พะเยา]] และมีการก่อสร้างทางลาดยางเป็นช่วงๆช่วง ๆ ภายในหมู่บ้านและปัจจุบันเป็นทางลาดยางตลอดสาย และเป็นทางสายสำคัญในการเดินทางขึ้นสู่[[ภูชี้ฟ้า]] [[จังหวัดเชียงราย]]
 
== เขตการควบคุม ==
 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093 เป็นทางหลวงที่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของหมวดการทางเชียงคำ<ref>'''หมวดการทางเชียงคำ''', http://phayao-hiway.go.th/Ch012.html</ref> แขวงการทางพะเยา และ หมวดการทางเวียงแก่น <ref>'''หมวดการทางเวียงแก่น''', http://www.doh.go.th/WEB/hwyorg53700/dw/depot/wiangkhan/wiangkhan.htm</ref> แขวงการทางเชียงรายที่ 2 (เชียงคำ)
 
{{BS-map
| collapse={{{1|no}}}
| title=ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093
| navbar=Railway line legend
| legend=no
| top=
<center>
| map=
 
{{HW||2mcirSTART|||'''แยกสบบง ([[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021]]) '''}}
{{HW||2mSTR|||[[อำเภอภูซาง|อ.ภูซาง]] [[จ.พะเยา]]}}
{{HW||2mJLF2m|||แยกก๊อหลวง ([[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1210]])}}
{{HW||2mSTR|||ไป [[อ.เชียงคำ]] [[จ.พะเยา]])}}
{{HW||2mSTR|||}}
{{HW||2mJRT2m|||แยกม่วงชุม ([[ทางหลวงชนบท พย.4010 ]])}}
{{HW||2mSTR|||ไป [[อำเภอภูซาง|อ.ภูซาง]] [[จ.พะเยา]] }}
{{HW||2mSTR|||}}
{{HW||2mBDR|||'''[[อำเภอภูซาง|อ.ภูซาง]] [[จ.พะเยา]]-[[อ.เทิง]] [[จ.เชียงราย]]'''}}
{{HW||2mSTR|||}}
{{HW||2mJRT2m|||แยกเล่าอู ([[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093]])}}
{{HW||2mSTR|||ไป บ.ปางค่า [[อ.เทิง]]}}
{{HW||2mSTR|||}}
{{HW||2mJRT2m|||แยกภูชี้ฟ้า ([[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1155]])}}
{{HW||2mSTR|||ไป บ.ปางค่า [[อ.เทิง]]}}
{{HW||2mBDR|||'''รอยต่อ [[อ.เทิง]]-[[อ.เวียงแก่น]]'''}}
{{HW||2mSTR|||}}
{{HW||2mcirSTART|||'''บ.ผาตั้ง ต.ปอ [[อ.เวียงแก่น]] [[จ.เชียงราย]]'''
([[ทางหลวงชนบท ชร.4029 ]]) }}
}}
 
== ความสำคัญ ==
 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093 เป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการเดินทางเข้าสู่ยอดภูชี้ฟ้า [[จังหวัดเชียงราย]] และเป็นทางสายหลักของประชาชนใน[[อำเภอภูซาง|อ.ภูซาง]] [[จ.พะเยา]]
 
{{ทางหลวงในประเทศไทย}}
[[หมวดหมู่:ถนนในจังหวัดเชียงราย|ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093]]
[[หมวดหมู่:ถนนในจังหวัดพะเยา|ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093]]
== อ้างอิง ==
 
 
{{รายการอ้างอิง|colwidth=35em}}
5,805

การแก้ไข