ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท"

(SLeepyKat ย้ายหน้า พระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท ไปยัง พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท ทับหน้าเปลี่ยน...)
== ความงดงามในสายตาชาวต่างชาติ ==
คณะราชทูต[[ลังกา]]ได้กล่าวถึงความงามของพระปราสาทองค์นี้ไว้ว่า "เมื่อถึงเขตพระราชวัง เห็นปราสาทราชมณเฑียรที่ปิดทองอร่าม เจ้าพนักงานนำทูตานุทูตเข้าไปในพระราชวังผ่านประตู ๒ ชั้น ที่ประตูนั้นประดับประดาไปด้วยสีทอง เมื่อล่วงประตูชั้นที่สองเข้าไป ก็ถึงพระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท สองข้างมุขเด็จพระที่นั่ง มีรูปภาพต่าง ๆ ตั้งไว้คือ รูป[[หมี]] [[ราชสีห์]] [[รากษส]] [[โทวาริก]] [[นาค]] [[พิราวะยักษ์]] รูปทั้งหลายเหล่านี้ปิดทองเหลืองอร่ามทั้งหมด ตรงรูปหมู่ขึ้นไปเป็นราชบัลลังก์ สูงประมาณ ๑๐ คืบ ([[พระที่นั่งบุษบกมาลา]]) ตั้งเครื่องสูงรอบ[[ราชบัลลังก์]]" จะเห็นได้ว่า พระที่นั่งองค์นี้นั้น มีพระที่นั่งบุษบกมาลา ซึ่งคล้าย ๆ กับ [[พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน]] ใน[[พระบรมมหาราชวัง]] [[กรุงเทพมหานคร]] พระที่นั่งล้วนปิดทองทั้งองค์ งดงามมาก
 
 
== พระที่นั่งจำลอง ==
 
ภายหลัง [[พร้อมมิตรโปรดักชั่น]] โดย[[หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล]] ได้จำลองพระที่นั่งสรรเพชญ์มหาปราสาทองคที่ 3 ขึ้น ที่โรงถ่ายพร้อมมิตรฟิล์มสตูดิโอ [[จังหวัดกาญจนบุรี]] โดยได้ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง[[ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช]]
[[ไฟล์:SanPetchCastle.jpg|thumbnail]]
 
== อ้างอิง ==
26

การแก้ไข