ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:บทความคุณภาพ"

*''ขณะนี้ยังไม่มีบทความที่อยู่ระหว่างรอการปรับปรุง''
; [[ไฟล์:GA candidate.svg|20px]] บทความที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่
<!--*''ขณะนี้ยังไม่มีบทความที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่''-->
{{เสนอคุณภาพ|พระเจ้าหลุยส์ที่ 18 แห่งฝรั่งเศส|03/03/2558}}
*''ขณะนี้ยังไม่มีบทความที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่''
 
== บทความที่เคยถูกเสนอชื่อแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ ==
4,048

การแก้ไข