ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คริสต์ศักราช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{คริสต์}}
'''คริสต์ศักราช''' ({{lang-enla|Anno Domini Nostri Iesu Christi}} ย่อมาจาก[[ภาษาละติน]] {{lang-en|Anno Domini Nostri: IesuAD Christiหรือ ซึ่งแปลคำต่อคำได้ว่า ปีของพระผู้เป็นเจ้า[[พระเยซู|เยซู คริสต์]]A.D.}}) หรือเขียนย่อว่า '''ค.ศ.''' ({{lang-enหมายถึง ปีของ[[พระเยซู|ADพระเยซูคริสต์]] หรือ A.D.}}) คือเป็นปีที่ใช้อ้างอิงสากล โดยเริ่มนับจากปีที่เชื่อกันว่า [[การประสูติของพระเยซู|พระเยซูทรงประสูติ]] เกิด และมีอายุครบหนึ่งปี เป็น ค.ศ. 1 โดยจำนวนซึ่งตรงกับปีคริสต์ศักราชจะพุทธศักราช 544 และมีระยะเวลาห่างจากพุทธศักราช 543 ปี ใช้วันที่ 1 มกราคม ของทุกปีเป็นวันเปลี่ยนศักราช
 
นอกจากนี้ยังมีคำว่าการใช้ '''ก่อนคริสตกาล''' ใช้({{lang-en|Before Christ : BC หรือ B.C.}}) ในการกล่าวถึงช่วงเวลาก่อนที่พระเยซูยังมีพระชนม์อยู่ทรงประสูติ แต่บ่อยครั้งที่หรือ มารับสภาพมนุษย์ จึงมีการระบุใช้คำว่า ''x ปีก่อนคริสตกาล'' ซึ่งมีความหมายเหมือนกับหรือ ''x ปีก่อนคริสต์ศักราช'' ({{lang-en|Before Christ: BC หรือ B.C.}})
 
สามารถนับปีที่เกี่ยวข้องกับคริสต์ศักราช(ตัวอย่างช่วงหนึ่ง) ดังนี้<br />
3 ปีก่อนคริสตกาล - 2 ปีก่อนคริสตกาล - 1 ปีก่อนคริสตกาล - ค.ศ. 1 - ค.ศ. 2 - ค.ศ. 3<br />
สังเกตได้ว่า ไม่มี 0 ปีก่อนคริสตกาล หรือ ค.ศ. 0 เนื่องจากปีที่เชื่อว่า[[การประสูติของพระเยซู|พระเยซูทรงประสูติ]] เป็น ค.ศ. 1
 
== คริสต์ศักราชและพุทธศักราช ==
=== การแปลงค่าแบบปกติ ===
ในกรณีการแปลงค่า ค.ศ. เป็น พ.ศ.
เมื่อต้องการทราบว่า ปี ค.ศ. X ตรงกับปี พ.ศ.ใด สามารถหาโดย นำ ปี ค.ศ. X + 543 จะได้ปี พ.ศ. Y
เช่น
* ค.ศ. 890 = พ.ศ. ใด คิดได้ว่า ค.ศ. 890 + 543 = พ.ศ. 1433
* ค.ศ. 1567 = พ.ศ. ใด คิดได้ว่า ค.ศ. 1567 + 543 = พ.ศ. 2110
* ค.ศ. 2015 = พ.ศ. ใด คิดได้ว่า ค.ศ. 2015 + 543 = พ.ศ. 2558
 
ในกรณีการแปลงค่า พ.ศ. เป็น ค.ศ.
เมื่อต้องการทราบว่า ปี พ.ศ. Y ตรงกับปี ค.ศ. ใด สามารถหาโดย นำ ปี พ.ศ. Y - 543 จะได้ปี ค.ศ. X
เช่น
* พ.ศ. 789 = ค.ศ. ใด คิดได้ว่า พ.ศ. 789 - 543 = ค.ศ. 246
* พ.ศ. 1567 = ค.ศ. ใด คิดได้ว่า พ.ศ. 1567 - 543 = ค.ศ. 1024
* พ.ศ. 2558 = ค.ศ. ใด คิดได้ว่า พ.ศ. 2558 - 543 = ค.ศ. 2015
 
=== การแปลงค่าแบบไม่ปกติ ===
หากกรณีต้องการแปลงค่า Y ปีก่อนคริสตกาล เป็น พ.ศ. ใด สามารถหาโดย นำ Y ปีก่อนคริสตกาล - 544 จะได้ ปี พ.ศ. X
เช่น
* 545 ปีก่อนคริสตกาล = ปี พ.ศ. ใด คิดได้ว่า 545 ปีก่อนคริสตกาล - 544 = พ.ศ. 1
* 456 ปีก่อนคริสตกาล = ปี พ.ศ. ใด คิดได้ว่า 456 ปีก่อนคริสตกาล - 544 = พ.ศ. 88
* 10 ปีก่อนคริสตกาล = ปี พ.ศ. ใด คิดได้ว่า 10 ปีก่อนคริสตกาล - 544 = พ.ศ. 534
 
หากกรณีต้องการแปลงค่า พ.ศ. X เป็น Y ปีก่อนคริสตกาล แต่ปี พ.ศ. X ที่ค่าน้อยกว่า 544 สามารถหาค่า Y ปีก่อนคริสตกาล ได้ดังนี้<br />
ปี พ.ศ. X<544 - 544 จะได้ Y ปีก่อนคริสตกาล
เช่น
* พ.ศ. 1 = ปีใดของก่อนคริสตกาล คิดได้ว่า พ.ศ. 1 - 544 = -543 หมายถึง 543 ปีก่อนคริสตกาล
* พ.ศ. 99 = ปีใดของก่อนคริสตกาล คิดได้ว่า พ.ศ. 99 - 544 = -445 หมายถึง 445 ปีก่อนคริสตกาล
* พ.ศ. 135 = ปีใดของก่อนคริสตกาล คิดได้ว่า พ.ศ. 135 - 544 = -407 หมายถึง 407 ปีก่อนคริสตกาล
 
นอกจากนี้ยังมีคำว่า '''คริสตกาล''' ใช้กล่าวถึงช่วงเวลาที่พระเยซูยังมีพระชนม์อยู่ แต่บ่อยครั้งที่มีการระบุว่า ''x ปีก่อนคริสตกาล'' ซึ่งมีความหมายเหมือนกับ ''x ปีก่อนคริสต์ศักราช'' ({{lang-en|Before Christ: BC หรือ B.C.}})
 
== พุทธศักราชและคริสต์ศักราช ==
-หากต้องการทราบว่า ค.ศ. หนึ่ง จะดูว่าเท่ากับ พ.ศ. ใดให้เอา 543 มาลบ
-จาก พ.ศ. ก็จะเป็น ค.ศ.
-ในตรงกันข้าม หากต้องการทราบว่า ค.ศ. หนึ่งเป็น พ.ศ. ใดให้เอา 543 มาบวก
ยกตัวอย่างเช่น ปี พ.ศ. 2546 ให้นำ 2546 มาลบกับ 543 จะเทียบเท่ากับปี ค.ศ. 2003 ในภาษาอังกฤษจะเขียนว่า AD 2003 หรือแค่ตัวเลข 2003
 
== ดูเพิ่ม ==
594

การแก้ไข