ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอลีซาแบ็ต-หลุยส์ วีเฌ-เลอเบริง"

ไฟล์:Du Barry.jpg|“มาดามดู แบร์รี”
ไฟล์:Croyprincess.jpg|“Antoinette-Elisabeth-Marie d'Aguesseau”<br />ราว ค.ศ. 1785
ไฟล์:Lebr010Elisabeth-Louise Vigée Le Brun - The Marquise de Pezay and the Marquise de Rougé with Her Sons Alexis and Adrien.jpg|“Marquise de Rougé with her Sons”<br />ราว ค.ศ. 1787
ไฟล์:Elisabeth Vigée-Lebrun - The Artist's Brother.jpg|“น้องชายของจิตรกร”<br />ค.ศ. 1773
ไฟล์:Comte de Vaudreuil2.jpg|“Comte de Vaudreuil”<br />ค.ศ. 1784
17

การแก้ไข