ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมสรรพากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หัวหน้า1_ชื่อ = ประสงค์ พูนธเนศ
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = สมพงษ์ สงวนชาติตัณฑพาทย์
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ = มานิตวีระวุฒิ นิธิประทีปวิทยกุล
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ = ชนาทิพย์รณวัตร วีระสืบพงศ์สุวรรณาภิรมย์
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า5_ชื่อ = พิพัฒน์ ขันทอง
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
| หัวหน้า6_ชื่อ = มานิต นิธิประทีป
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง = ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์
| หัวหน้า7_ชื่อ = ชนาธิป วีระสืบพงษ์
| หัวหน้า7_ตำแหน่ง = ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี
| หัวหน้า8_ชื่อ =
| หัวหน้า8_ตำแหน่ง =
34,995

การแก้ไข