ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|แผนที่_บรรยาย =
}}
'''สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ''' ('''สวทช.''' หรือ NSTDA) เป็นหน่วยงานในกำกับของ[[กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]] มีหน้าที่พัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยดำเนินกิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นตามมาตร 11 แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. 2534<ref name="racha">[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/240/100.PDF พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอน 204ก ฉบับพิเศษ</ref>
 
== ผู้อำนวยการ ==
ผู้อำนวยการ สวทช. ดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี ต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 วาระ{{อ้างอิง}}<ref name="racha"/>
{| class="wikitable"
|-
==ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิช==
 
สวทช. เป็นหน่วยงานที่มีภาระกิจด้านวิจัยและพัฒนาภายใต้การดำเนินการของนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติ โดยมีผลงานวิจัยจำนวนมาก ทั้งนี้ผลงานวิจัยที่ออกสู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่<ref>สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.</ref>
 
# หัวเชื้อไวรัสไข้เลือดออก เพื่อการพัฒนาต่อเป็นวัคซีน
# VAJA ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยคุณภาพสูง
# การะประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
* สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.
{{กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย}}