ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กัญจนา ศิลปอาชา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| footnotes =
}}
'''นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา''' {{ชื่อเล่น|นู, หนูนา}} อดีตรองหัวหน้า[[พรรคชาติไทย]] และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี หลายสมัย เกิดวันที่ [[15 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2503]] เป็นบุตรีของ[[บรรหาร ศิลปอาชา|นายบรรหาร ศิลปอาชา]] อดีต[[นายกรัฐมนตรี]] และ[[แจ่มใส ศิลปอาชา|คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา]]
 
== การศึกษา ==
น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จาก[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] และปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก[[มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน]] [[ประเทศสหรัฐอเมริกา]]
 
อีกด้านหนึ่ง น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา ใช้เวลาในระหว่างถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ([[พ.ศ. 2553]]) เข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน [[ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย]] ในรุ่นที่ 11 และเป็นรุ่นเดียวกันกับนักการเมืองชื่อดังอีกหลายคน อาทินาย[[สรอรรถ กลิ่นประทุม]] นาย[[ประจวบ ไชยสาส์น]] นางสาว[[นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์]] ร้อยตรีหญิง[[ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี]] นาย[[สมพงษ์ อมรวิวัฒน์]] นายแพทย์[[บุรณัชย์ สมุทรักษ์]] ฯลฯ
 
== การทำงาน ==
น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา เข้าสู่งานการเมืองตามบิดาซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทย โดยลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2538, 2539, 2544 ,2548 และได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 ดำรงตำแหน่ง [[รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ]]
 
ในปี [[พ.ศ. 2544]] ได้รับตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ประธานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต ในปี [[พ.ศ. 2545]] เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]] และปี [[พ.ศ. 2546]] เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงวัฒนธรรม]]
 
ต่อมาเมื่อ[[พรรคชาติไทย]] ถูกตัดสินยุบพรรค ในปี พ.ศ. 2551 น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา ในฐานะคณะกรรมการบริหารพรรคจึงถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี<ref>[http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9510000142370 เปิดชื่อ 109 กก.บริหาร “พปช.-ชาติไทย-มัชฌิมาฯ” ถูกยุบ-เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี]</ref>
 
ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557]] เธอน.ส.กัญจนาได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัด[[พรรคชาติไทยพัฒนา]] ลำดับที่ 2<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/010/54.PDF ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคชาติไทยพัฒนา)]</ref>
 
==ชีวิตส่วนตัว==
น.ส.กัญจนา เล่นการเมืองครั้งแรกเมื่อทางพรรคชาติไทยหาผู้สมัครลงที่จังหวัดสุพรรณบุรีไม่ได้ จึงได้ลงรับสมัครเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2538 และได้รับเลือกตั้ง ปัจจุบันได้ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้าง และถึงแม้ไม่มีครอบครัวของตัวเอง แต่ก็รับอุปการะเด็กผู้หญิงพิการคนหนึ่งมาตั้งแต่อายุเพียง 3 ขวบ ในปี พ.ศ. 2541 <ref>หน้า 19 วิถีชีวิต, ''นักการเมือง...ทำเรื่องช้าง 'กัญจนา ศิลปอาชา' รักจริง ๆ..ไม่อิงกระแส!!!''. "วิถีชีวิต". '''เดลินิวส์'''ฉบับที่ 23,845: วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558 ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย</ref>
 
== เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม