ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การมหาชน"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  6 ปีที่แล้ว
{{บทความหลัก|รายชื่อองค์การมหาชน}}
 
องค์การมหาชน แบ่งออกเป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 โดยออกเป็น[[พระราชกฤษฎีกา]] จำนวน 3738 แห่ง<ref>[http://po.opdc.go.th/org.php?cat_id=1 องค์การมหาชน ที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาตาม พ.ร.บ. 2542]</ref> และองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ จำนวน 15 แห่ง<ref>[http://po.opdc.go.th/org2.php?cat_id=2 องค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ]</ref> อีกทั้งยังหมายความรวมถึง[[สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล]] จำนวน 16 แห่งด้วย<ref>[http://po.opdc.go.th/org2.php?cat_id=8 มหาวิทยาลัย]</ref>
 
== ดูเพิ่ม ==
56,835

การแก้ไข