ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* [[คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
* [[คณะศิลปศาสตรา์ศาสตราและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม]] (ครุศาสตร์บัณฑิต:ค.บ.)
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
* [[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]]
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
:* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา|มหาวิทยาลัยบูรพา]] กำลังเข้าร่วมสังเกตุการณ์สังเกตการณ์กิจกรรม ในครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2556)
== ดูเพิ่ม ==
* [[คณะ (มหาวิทยาลัย)]]
365,778

การแก้ไข