ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* นาย[[ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร]] รัฐมนตีรช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 ตุลาคม 2555 -[[30 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2556]]
* นาย[[วราเทพ รัตนากร]] รัฐมนตีรช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [[30 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2556]]- 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
* นาย[[อำนวย ปะติเส]] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย]]