ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการค้าภายใน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ ไม่ใช่สารานุกรม)
| รัฐมนตรี11_ชื่อ =
| รัฐมนตรี11_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = จินตนา ชัยยวรรณาการบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/225/23.PDF</ref>
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = สันติชัย สารถวัลย์แพศย์
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ = นพพร ลิ้นทอง
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ = นพพร ลิ้นทอง
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า5_ชื่อ =
34,890

การแก้ไข