ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นักโทษ"

เพิ่มขึ้น 88 ไบต์ ,  7 ปีที่แล้ว
Alphama Tool
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
(Alphama Tool)
ต่อมาในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 เปลี่ยนความหมายของนักโทษเด็ดขาดเป็น “บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจำคุกภายหลังคำพิพากษาถึงที่สุด และหมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ลงโทษด้วย”
 
 
[[หมวดหมู่:กฎหมายระหว่างประเทศ]]
[[หมวดหมู่:การกักขัง]]
[[หมวดหมู่:กฎหมายอาญา]]
10,927

การแก้ไข