ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
{{กล่องข้อมูล นักการเมือง
| name = รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
| image = Kittichai_Tri.jpg
| imagesize = 200 px
| order = [[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]
| order = [[อธิการบดี]][[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
| term_start = [[631 กุมภาพันธ์กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 25542557]]
| term_end =
| order1 = [[อธิการบดี]][[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
| predecessor = ศ.(เกียรติคุณ)ดร.สุมนต์ สกลไชย
| term_start1 = [[6 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2554]]
| successor =
| term_end1 =
| predecessor1 = ศ.(เกียรติคุณ)ดร.สุมนต์ สกลไชย
| successor1 =
| order2 = [[คณบดี]][[คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
| term_start2 = [[พ.ศ. 2547]]
| footnotes =
}}
 
'''รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย''' (29 เมษายน พ.ศ. 2499-ปัจจุบัน) [[อธิการบดี]][[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/026/22.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น]</ref>
คนที่ 10 และเป็นศิษย์เก่าคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิก[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]<ref>[http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/1_11.pdf ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ], สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557</ref>
ผู้ใช้นิรนาม