ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ"

ย้อนการแก้ไขของ 223.204.143.64 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย มังกรคาบแก้ว
(ย้อนการแก้ไขของ 223.204.143.64 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย มังกรคาบแก้ว)
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* [[พ.ศ. 2554]] - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 2nd Class (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น[[ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก]] (ท.ช.)
* [[พ.ศ. 2554]] - [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 2nd Class (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น[[ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย]] (ท.ม.)
* [[พ.ศ. 2555]] - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น[[ประถมาภรณ์ช้างเผือก]] (ป.ช.)
* [[พ.ศ. 2555]] - [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 1st Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น[[ประถมาภรณ์มงกุฏไทย]] (ป.ม.)<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/B/035/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๕ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕]</ref>
* [[พ.ศ. 2555]] - [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 2nd Class lower (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น[[ทุติยจุลจอมเกล้า]] (ท.จ.)
* [[พ.ศ. 2556]] - [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น[[มหาวชิรมงกุฎ]] (ม.ว.ม.)
* [[พ.ศ. 2556]] - [[ไฟล์:Order of the Direkgunabhorn 1st class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์]] ชั้น[[ปฐมดิเรกคุณาภรณ์]] (ป.ภ.)
* [[พ.ศ. 2557]] - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น[[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]] (ม.ป.ช.)
* [[พ.ศ. 2557]] - [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 2nd Class upper (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น[[ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]] (ท.จ.ว.)
 
== อ้างอิง ==
56,777

การแก้ไข