ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัย"

เพิ่มขึ้น 383 ไบต์ ,  15 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
({{สถาบันอุดมศึกษา}})
{{ช่วยดูหน่อย}}
 
'''วิทยาลัย''' คือ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: โรงเรียนเฉพาะสาขาวิชาcollege) คือสถานศึกษาที่เน้นการสอนที่ฝึกทักษะอาชีพในการทำงานทีเรียนแต่ละสาย(เฉพาะสาขา)วิชา เช่น การตลาด การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างกล ช่างอิเล็กทรอนิกส์ดนตรี ช่างไฟฟ้าเป็นต้น ช่างเครื่องมือโดยอาจจะบริหารงานเป็นเิอกเทศ เป็นต้น ตัวอย่างวิทยาลัย<br>หรือเป็นหน่วยหนึ่งใน[[มหาวิทยาลัย]]ก็ได้
 
==ตัวอย่างวิทยาลัย==
* [[วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า]]
* [[วิทยาลัยโยนก]]
* [[วิทยาลัยรัตนบัณฑิต]]
* [[วิทยาลัยพลศึกษา]]
* [[วิทยาลัยเทคนิคระนอง]]
* [[วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช]]
* [[วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต]]
* [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
* [[วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
* [[วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
 
{{สถาบันอุดมศึกษา}}
ผู้ใช้นิรนาม