ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุรักษนิยม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
{{อุดมการณ์ทางการเมือง}}
 
'''อนุรักษนิยม''' หรือ '''คติอนุรักษ์''' ({{lang-en|conservatism}}) โดยทั่วไปหมายถึง[[ปรัชญา]]ทาง[[การเมือง]]ที่ยึดถือเอาสิ่งดีงามในอดีตมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปัจจุบัน โดยนิยมการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป และส่วนใหญ่จะอยู่ตรงข้ามกับแนวคิด[[ปฏิวัติเสรีนิยม]]<ref>เดโช สวนานนท์, พจนานุกรมศัพท์การเมือง, พ.ศ. 2545, หน้า 287</ref> แนวอนุรักษนิยมทางการเมืองสมัยใหม่เริ่มต้นขึ้นในปลาย[[คริสต์ศตวรรษที่ 18]] ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อ[[การปฏิวัติฝรั่งเศส]]และ[[การปฏิวัติอุตสาหกรรม]] อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง<ref>"conservatism", Encyclopædia Britannica 2001</ref><ref>"[http://www.bartleby.com/65/co/conservatsm.html conservatism]", The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition</ref> [[พรรคการเมือง]]ที่มีแนวคิดอนุรักษนิยมจัดเป็น[[พรรคอนุรักษนิยม]]
 
== อนุรักษ์นิยมในประเทศไทย ==
[[พรรคประชาธิปัตย์]] ถือได้ว่าเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทย โดยมักจะมีการทำงานสอดคล้องและสนับสนุนกันกับกลุ่มชนชั้นสูงซึ่งส่วนหนึ่งเป็นลูกหลานของอดีตผู้มีอำนาจในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 มีฐานผู้สนับสนุนเป็นผู้นิยมในปรัชญาอนุรักษ์นิยมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, ภาคใต้ รวมไปถึงบางส่วนในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง โดยพรรคประชาธิปัตย์และผู้สนับสนุนมักจะคัดค้านการพัฒนาประเทศในลักษณะที่รวดเร็วจนเกินไป, คัดค้านการให้สวัสดิการกับประชาชน อีกทั้งยังคัดค้านการให้อำนาจกับประชาชนหรือผู้แทนของประชาชนมากจนเกินไปเพราะพวกเขาต้องการที่จะคงอำนาจเอาไว้กับบรรดาข้าราชการมากกว่า
 
การต่อสู้กับฝ่ายเสรีนิยมในไทยทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากในสมัยที่ [[ทักษิณ ชินวัตร]] เป็นนายกรัฐมนตรี อันนำมาสู่ความไม่สงบหลายเหตุการณ์ในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม