ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โบสถ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''โบสถ์''' หมายถึง สถานที่ประกอบ[[พิธีกรรม]]ของ[[ศาสนา]]ต่าง ๆ<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว'', กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 689</ref> เช่น
 
* '''[[อุโบสถ]]''' หรือ '''โบสถ์''' [[พุทธศาสนสถาน]]ที่พระ[[ภิกษุ]]ใช้ทำ[[สังฆกรรม]]
* '''[[โบสถ์พราหมณ์]]''' ศาสนสถานที่[[พราหมณ์]]ใช้ประกอบพิธีกรรมบูชา[[เทพเจ้าในศาสนาฮินดู]]
* '''[[โบสถ์ (คริสต์ศาสนา)|โบสถ์คริสต์]]''' [[คริสต์ศาสนสถาน]]ที่[[คริสต์ศาสนิกชน]]ใช้ประกอบพิธี[[การนมัสการ]][[พระยาห์เวห์]]
 
== อ้างอิง ==
 
{{แก้กำกวม}}
 
[[หมวดหมู่:โบสถ์| ]]