ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงคลรัตน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
'''เครื่องราชอิสริยาภรณ์อรหสมบัติ''' ({{ญี่ปุ่น|瑞宝章|Zuihōซุยโฮ-shōโช}}) เป็น[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น]] สถาปนาเมื่อ 4 มกราคม พ.ศ. 2431 โดย[[สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ]] ในนามว่า ''เครื่องราชอิสริยาภรณ์เมจิ'' แรกเริ่มนั้นมี 8 ชั้น (ชั้น 8 ขึ้นไปถึงชั้น 1) แต่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ก็ถูกพระราชทานเพียง 6 ชั้น โดยยกเลิกชั้นที่ 7 และ 8 ที่เป็นเหรียญอิสริยาภรณ์ออกไป
 
== ลำดับชั้น ==
|width=25% valign=center align=center|[[ไฟล์:JPN Zuiho-sho (WW2) 1Class BAR.svg|100px|center]]
|width=25% valign=center align=center|[[ไฟล์:JPN Zuiho-sho 1Class BAR.svg|100px|center]]
!width=50% |瑞宝大綬章 <br /><small>ซูโฮซูโฮ ไดจูโช<small> (ชั้น 1, สายสะพาย)
|-
|width=25% valign=center align=center|[[ไฟล์:JPN Zuiho-sho (WW2) 2Class BAR.svg|100px|center]]
|width=25% valign=center align=center|[[ไฟล์:JPN Zuiho-sho 2Class BAR.svg|100px|center]]
!width=50% |瑞宝重光章<br /><small>ซูโฮซูโฮ จูโกโช<small> (ชั้น 2)
|-
|width=25% valign=center align=center|[[ไฟล์:JPN Zuiho-sho (WW2) 3Class BAR.svg|100px|center]]
|width=25% valign=center align=center|[[ไฟล์:JPN Zuiho-sho 3Class BAR.svg|100px|center]]
!width=50% |瑞宝中綬章<br /><small>ซูโฮซูโฮ ชูจุโช<small> (ชั้น 3)
|-
|width=25% valign=center align=center|[[ไฟล์:JPN Zuiho-sho (WW2) 4Class BAR.svg|100px|center]]
|width=25% valign=center align=center|[[ไฟล์:JPN Zuiho-sho 4Class BAR.svg|100px|center]]
!width=50% |瑞宝小綬章<br /><small>ซูโฮโชจุโชซูโฮ โชจุโช<small> (ชั้น 4)
|-
|width=25% valign=center align=center|[[ไฟล์:JPN Zuiho-sho (WW2) 5Class BAR.svg|100px|center]]
|width=25% valign=center align=center|[[ไฟล์:JPN Zuiho-sho 5Class BAR.svg|100px|center]]
!width=50% |瑞宝双光章<br /><small>ซูโฮซูโฮ โซโกโช<small> (ชั้น 5)
|-
|width=25% valign=center align=center|[[ไฟล์:JPN Zuiho-sho (WW2) 6Class BAR.svg|100px|center]]
|width=25% valign=center align=center|[[ไฟล์:JPN Zuiho-sho 6Class BAR.svg|100px|center]]
!width=50% |瑞宝単光章<br /><small>ซูโฮซูโฮ ตันโกโช<small> (ชั้น 6)
|-
|width=25% valign=center align=center|[[ไฟล์:JPN Zuiho-sho (WW2) 7Class BAR.svg|100px|center]]
32,532

การแก้ไข